Barbaar op Ibiza

Barbaar op Ibiza — De Ibiza-jaren van Jan Cremer 1961-1963

Op een vroege morgen lag ik op de rotsen. Het was vijf uur en de zon was al aan de hemel. Het was er zo prachtig. De rotsen die stuk voor stuk schilderijen van Tàpies waren. Okerbruin, geel en rood. Het was uitermate stil, alleen het rustige ruisen van de golven die tegen de rotsen sloegen. (Ik Jan Cremer — Ibiza, 1961)

In april 1961 belandt de twintigjarige Jan Cremer bij toeval op Ibiza. Berooid, maar blij dat hij het benauwende Nederland achter zich heeft gelaten. Galeriehouder Ivan Spence voorziet hem van onderdak en wat geld om te kunnen werken. Dat leidt tot een ongekende creatieve uitbarsting: bij de opening van zijn eerste tentoonstelling op Ibiza worden alle werken verkocht. Cremer besluit op het eiland te blijven en begint er in 1962 te werken aan het boek dat zijn doorbraak als dubbeltalent betekent: Ik Jan Cremer, de onverbiddelijke bestseller die heel Nederland op zijn grondvesten doet schudden.

In Barbaar op Ibiza wordt het driejarige verblijf van Jan Cremer op Ibiza nauwgezet gedocumenteerd aan de hand van zijn eigen romans, schilderijen, brieven en notitieboeken én interviews en getuigenissen. Hij maakt er zijn eerste fortuin en jast zijn geld er even snel weer doorheen. Het is een cruciale periode in zijn leven: de Kultuurnozem, het Woeste Beest, de Barbarist, ze komen als kunstenaar onder de brandende zon van Ibiza tot volle bloei.

Awarded with the Best Dutch Book Designs 2020
debestverzorgdeboeken.nl

432 pages  |  165 × 239 mm  |  Dutch
De Bezige Bij, Joh. Enschedé Amsterdam (Uitgeverij JEA), 2020

Typefaces: Bradford and Action Condensed
Papers: Munken Pure 90 gsm, Muskat Grey 100 gsm, Fly 05 90 gsm, Arctic Volume White 130 gsm, Melo 60 gsm (poster inlay), Olifantenhuid White 190 gsm (cover) and Gmund Colors Matt 54 300 gsm (cover)
Printer: Joh. Enschedé Amsterdam
Binding: Otastar (Brepols) with red sewing thread
Slipcase: Koninklijke Moorman Karton